Przejdź do kategorii produktów Przejdź do koszyka Przejdź do nawigacji

Nie interesują mnie zniżki i promocje, chcę ukryć pasek

Zasady przetwarzania danych osobowych

wydane przez sklep internetowy do sprzedaży towarów https://www.4camping.cz za pośrednictwem firmy ForCamping s.r.o., z siedzibą Veselská 699, Letňany, 199 00 Praha 9, IČO: 24295825, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C 194007, reprezentowana przez Jaroslava Skalkę, Dyrektora Zarządzającego, który jest również administratorem danych osobowych (zwanym dalej również "my" lub "administrator")

Celem niniejszego dokumentu jest zapoznanie użytkownika z wszelkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania jego Danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką przetwarzania danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail zamowienia@4camping.pl, telefonicznie pod numerem +48 338 881 596 lub pocztą na powyższy adres.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika z przyczyn ustawowych, w celu wykonania umowy lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Jeśli nie przetwarzamy Danych Osobowych z żadnego z tych trzech powodów, poprosimy o zgodę użytkownika. Zapewniamy, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:

 • w rozsądnych granicach, co oznacza, że wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały one przekazane;
 • przejrzystość, innymi słowy, z wyprzedzeniem informujemy użytkownika, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego, jak długo i komu przekazujemy jego dane osobowe; oraz
 • bezpieczeństwa, zawsze pracujemy z technologią i procedurami wewnętrznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych; oczywiście monitorujemy, oceniamy i dostosowujemy nasze wewnętrzne ustawienia zgodnie z rozwojem nowoczesnych technologii.  

 

Dla lepszej przejrzystości i orientacji, poniższe terminy są często powtarzane w niniejszej polityce. 

e-shop

sklep internetowy prowadzony przez administratora, dostępny pod adresem https://www.4camping.pl 

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Wiadomości handlowe

zazwyczaj wiadomość e-mail lub SMS wysyłana do Użytkownika w celu promowania podobnych produktów i usług 

Zamówienie

dokończona transakcja przez klienta poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku "DOKOŃCZ ZAMÓWIENIE" z zamiarem zawarcia przez klienta umowy kupna-sprzedaży

Dane osobowe

wszelkie informacje o Użytkowniku, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Użytkownika

Użytkownik

osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe, najczęściej klient lub potencjalny klient ewentualnie użytkownik naszej strony internetowej, oznaczany również jako "Ty"

Przetwarzający

wykonuje czynności przetwarzania Danych Osobowych na podstawie umowy lub innego zlecenia na rzecz administratora danych

Przetwarzanie danych osobowych

wszelkie operacje lub zestaw operacji na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych, które są przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych procesów lub bez ich pomocy, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju ujawnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Szczególne kategorie danych osobowych

Są takie dane osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia, życie seksualne lub orientację seksualną. Za szczególną kategorię danych uznaje się dane genetyczne i biometryczne, jeśli są przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej.

   

1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKI SPOSÓB JE UZYSKUJEMY, W JAKIM CELU I JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

1.1. Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkownika: 
 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail, numer telefonu)
 • dane do faktury i dane bankowe (dane niezbędne do prowadzenia księgowości i płatności za towary)
 • uwaga do zamówienia
 • informacje przekazywane nam przez użytkownika w trakcie komunikacji z nami (w szczególności pytania użytkownika i odpowiedzi na nie, komunikacja z Tobą)
 • logowanie do konta użytkownika oraz zachowanie na koncie użytkownika (w szczególności dane wprowadzone przez Użytkownika na koncie użytkownika, historia zakupów, czas rejestracji, data ostatniej aktualizacji profilu)
 • Komentarze zamieszczane przez użytkownika w naszych mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, YouTube), a także nazwa profilu użytkownika (pseudonim) w tych mediach społecznościowych oraz publicznie dostępne informacje na profilach użytkownika
 • Adres IP
 • cookies
1.2. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych. 

 

2. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

2.1. Ogólne zasady dotyczące czasu przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w niezbędnym zakresie przez cały okres obowiązywania umowy zakupu oraz przez czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a nami oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń w ramach tych stosunków umownych (np. wykonywanie praw wynikających z wad towarów w kontekście reklamacji, wykonywanie gwarancji na towary itp.) 

 

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

3.1. Strona sklepu internetowego.

Przetwarzamy również informacje o tym, kiedy użytkownik odwiedza i przegląda naszą witrynę internetową. Informacje te mogą obejmować na przykład adres IP użytkownika, datę i godzinę wejścia na naszą stronę internetową, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach językowych. Możemy również przeglądać historię zachowań użytkownika w witrynie, np. linki odwiedzane w naszej witrynie i wyświetlane produkty. Informacje o zachowaniu użytkownika w witrynie są jednak anonimizowane w celu zapewnienia maksymalnej prywatności. 

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia, możemy również przetwarzać informacje o jego urządzeniu mobilnym (dane o telefonie komórkowym itp.).

Możemy gromadzić te dane jako część rejestru lub za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia. Zasady korzystania z plików cookie i innych technologii śledzenia są opisane bardziej szczegółowo w naszej Informacji o plikach cookie.

3.2. Rejestracja, zakładanie konta użytkownika.

Użytkownik dobrowolnie przekazuje nam swoje dane osobowe, tworząc konto użytkownika w sklepie internetowym, a następnie je aktualizując. Konfigurując konto użytkownika, można cieszyć się korzyściami oferowanymi przez program lojalnościowy za pośrednictwem konta użytkownika.  

3.3. Realizacja umowy.

Zgodnym z prawem powodem Przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie Umowy Zakupu lub prawidłowa realizacja Zamówienia i związanych z nim zobowiązań.

3.4. Poprawa świadczenia naszych usług, promowanie naszych towarów.

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, od naszych kontrahentów i łączyć je z Danymi Osobowymi, które zostały nam dobrowolnie przekazane. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że strony trzecie są prawnie upoważnione do przekazywania nam tych informacji. Obejmuje to na przykład informacje demograficzne, adresy IP i pliki cookie. Powodem jest poprawa świadczenia naszych usług i promocji naszych towarów.

3.5. Spersonalizowana reklama.

Współpracujemy ze stronami trzecimi w celu zarządzania i wyświetlania naszych reklam na stronach internetowych stron trzecich. 

3.6. Konkursy i pozostałe akcje propagacyjne.

Możemy przeprowadzać ankiety, konkursy lub inne promocje na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Udział użytkownika w naszych wydarzeniach promocyjnych jest dobrowolny. W ramach tych ankiet, konkursów i promocji możemy poprosić użytkownika o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i podobne informacje. Będziemy wykorzystywać dane osobowe przekazane nam przez użytkownika w celu zarządzania tymi promocjami lub w innych celach określonych w warunkach danej promocji.

3.7. Media społecznościowe.

Mamy profil na YouTube, Instagramie, Tiktok Facebook i LinkedIn. Wszelkie informacje, komunikaty lub materiały dostarczane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych są również dostarczane zgodnie z polityką prywatności tych platform. Ochrona danych jest uwzględniona oddzielnie w każdej z tych platform. 

3.8. Komunikacja z działem obsługi klienta lub inne pytania.

Jeśli skontaktowałeś się z nami za pośrednictwem chatbota, poczty e-mail, zadzwoniłeś do nas lub skontaktowałeś się z nami w mediach społecznościowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego zapytania. 

3.9. Komunikacja handlowa (newsletter).

Możemy wysyłać wiadomości handlowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu promowania naszych towarów i usług wśród klientów, dopóki nie zrezygnują oni z otrzymywania wiadomości handlowych. Umożliwia to łatwe klikanie w każdą wiadomość komercyjną wysyłaną przez nas pocztą elektroniczną. W oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych towarów i usług, możemy również wykorzystywać numer telefonu zarejestrowanego użytkownika w celu rozpowszechniania informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości SMS. W takim przypadku użytkownik może zrezygnować z subskrypcji wiadomości SMS, wysyłając krótką wiadomość na następujący adres e-mail: objednavky@forcamping.cz.  

W oparciu o nasz uzasadniony interes wysyłamy również komunikaty handlowe do osób, które nie są naszymi klientami, ale zarejestrowały się w naszym programie lojalnościowym. Wysyłanie kuponów zniżkowych pocztą elektroniczną jest jednym z podstawowych warunków i korzyści Klubu Lojalnościowego. W procesie rejestracji można wybrać opcję "Nie wyrażam zgody na otrzymywanie newslettera" lub zrezygnować, klikając w stopce wiadomości e-mail.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej praw użytkownika). Jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera, będziemy wysyłać mu interesujące informacje i oferty promujące nasze towary i usługi na podstawie jego zgody. 

3.10. Opinie klientów.

Możesz podzielić się swoimi doświadczeniami zakupowymi i ocenić poszczególne produkty w sekcji Recenzje na naszej stronie internetowej. Możemy korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających dane w celu oceny opinii użytkownika na temat poszczególnych zakupionych towarów.

3.11. Płatność kartą.

W przypadku podania nam danych karty kredytowej nie mamy dostępu do pełnych danych użytkownika. Wiemy tylko, że użytkownik płaci kartą, a dane karty są przetwarzane przez odbiorcę danych karty, który przetwarza płatność dla nas.

 

4. PODSUMOWANIE POWODÓW I CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA. 

Rozumiemy, że czasami trudno jest przebrnąć przez ilość tekstu opisującego, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników oraz skąd je pozyskujemy. 

 4.1. Lista naszych procesorów: 

Księgowość

Kodap

Hosting, obsługa stron internetowych, przechowywanie w chmurze

Shopio,

Obsługa klienta, obsługa zapytań lub reklamacji 

Komunikator Facebook, Spinoco

Newsletter (marketing bezpośredni)

Mautic, Ecomail

Bieżąca analiza ruchu w witrynie i ocena kampanii

Marketing

Google Analytics, Luigi's Box, Roivenue Lynt 

Facebook, Youtube, Google Ads, Microsoft Ads, Sklik, Adform, Luigi's Box, VIV Networks

Media społecznościowe

Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin

Przetwarzanie i wysyłanie zamówień, ewentualne reklamacje

Shopio, DPD, Packeta, Balíkobot

Bramki płatnicze

Ocena satysfakcji klienta

Comgate, Apple Pay, Google Pay

Opineo, Ceneo

 

4.2. Aby zapewnić użytkownikowi szybkie i jasne informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych, podsumowaliśmy wszystko w tej przejrzystej tabelce:
O które dane osobowe chodzi 
Cel przetwarzania danych osobowych 
Zgodny z prawem powód przetwarzania danych osobowych
Czas przetwarzania
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz informacje o zamówionych towarach
Przetwarzanie zamówień, zarządzanie kontem użytkownika, obsługa klienta w związku z Zamówieniem
Wykonanie umowy
Przez czas trwania stosunku umownego klienta z nami 
dane rozliczeniowe, dane bankowe i informacje o zamówionych towarach
Księgowość
Wykonanie umowy i spełnienie obowiązku prawnego
Dokumenty podatkowe przez 15 lat
imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu klienta, szczegóły zawartej umowy kupna, niezbędne szczegóły płatności 
Rozpatrywanie skarg i zażaleń
Wypełnienie obowiązku prawnego
Przez czas trwania stosunku umownego klienta z nami, a następnie przez okres 4 lat po jego rozwiązaniu.
Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu klienta
Marketing bezpośredni (zwłaszcza wysyłanie newsletterów do klientów)
Uzasadniony interes w promowaniu podobnych usług 
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych
4 lata od ostatniego aktywnego wyświetlenia newslettera lub ostatniego zakupu, chyba że użytkownik zrezygnuje z subskrypcji wcześniej 
pseudoanonimowe identyfikatory zarejestrowanych użytkowników, 
Adres IP
Bieżąca analiza ruchu na stronie internetowej, zabezpieczanie naszej strony internetowej, wykrywanie błędów serwera oraz zapobieganie oszustwom i atakom na serwer.
Uzasadniony interes
Konkretny okres przechowywania plików cookie różni się w zależności od konkretnego typu pliku cookie 
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
Odpowiadanie na wiadomości wysyłane za pośrednictwem chatbota, poczty e-mail lub mediów społecznościowych
Zgoda na przetwarzanie danych w celu obsługi zapytania
Dane osobowe zostaną usunięte po rozpatrzeniu zapytania, co nie ma zastosowania, jeśli użytkownik zostanie naszym klientem.
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu potencjalnych klientów, adresy IP, pliki cookie i inne identyfikatory techniczne
Marketing i promocja naszej strony internetowej, udział w konkursach 
Zgoda
W okresie obowiązywania zgody czas przechowywania plików cookie może się różnić w zależności od rodzaju pliku cookie
imię, nazwisko, e-mail klienta oraz informacje o zamówionym towarze
Udostępnienie adresu e-mail klienta stronie trzeciej w celu oceny satysfakcji klienta
Uzasadniony interes
Przez czas trwania stosunku umownego klienta z nami, a następnie przez okres 4 lat po jego rozwiązaniu.

 

5. NASZE OBOWIĄZKI Z PERSPEKTYWY KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW 

Należy pamiętać, że przetwarzamy szereg danych osobowych z powodów, dla których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów księgowych i zapisów księgowych (faktur) przez 5 lat od końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczą. Jesteśmy również zobowiązani do przechowywania faktury przez 3 lata od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z fakturą. Faktura zawiera następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy lub inną identyfikację Użytkownika oraz szczegóły dotyczące zakupionych towarów.

Należy również pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do archiwizowania dokumentów podatkowych przez 10 lat od końca roku podatkowego, w którym miała miejsce transakcja. Faktura zawiera następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy lub inną identyfikację Użytkownika oraz szczegóły dotyczące zakupionych towarów i/lub świadczonych usług cyfrowych.


6. JAKIE ŚRODKI PODJĘLIŚMY W CELU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW?

6.1. Środki techniczne.

Przyjęliśmy i zobowiązujemy się utrzymywać odpowiednie środki techniczne, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszt wdrożenia, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych, a także różne prawdopodobne i różne poważne zagrożenia dla Użytkowników, we wszystkich obszarach, w których przetwarzane są Dane Osobowe (w szczególności obsługa strony internetowej, obsługa sklepu internetowego, agenda pracowników, komunikacja z klientami). Podjęte środki techniczne obejmują:

 • regularne tworzenie kopii zapasowych danych użytkownika
 • aktualizacje systemów oprogramowania antywirusowego
 • hasła dostępu do systemów informatycznych (w których przetwarzane będą Dane Osobowe) i uprawnienia dostępu są kontrolowane na poziomie indywidualnym
6.2 Ustalenia organizacyjne.
 • Przyjęliśmy i zobowiązujemy się do utrzymania następujących środków:
 • nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do zachowania poufności
 • nasi pracownicy znają zasady bezpiecznej pracy na sprzęcie roboczym, w tym zasady ochrony Danych Osobowych

 

7. KIEDY PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA STRONOM TRZECIM?

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (podmiotom przetwarzającym) lub innym stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo.

7.1. Przetwarzający.

Korzystamy wyłącznie ze zweryfikowanych podmiotów przetwarzających, z którymi zawarliśmy pisemną umowę i które zapewniają nam co najmniej takie same gwarancje, jakie zapewniamy użytkownikowi. Są to wyłącznie podmioty przetwarzające dane, które pochodzą z Unii Europejskiej lub z krajów, które zostały zadeklarowane i uznane za bezpieczne, lub z krajów, z którymi zawarliśmy standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO i które zapewniają porównywalny poziom ochrony danych osobowych użytkownika, jak w przypadku stosowania RODO i czeskiego ustawodawstwa. Wszystkie takie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do celów innych niż te, dla których ujawniliśmy je zgodnie z niniejszą Polityką. Konkretni Przetwarzający są wymienieni powyżej. Na żądanie użytkownika udostępnimy szczegółowe informacje dotyczące każdego indywidualnego powodu i celu Przetwarzania Danych Osobowych. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod adresem zamowienia@4camping.pl. 

7.2. Zobowiązania prawne.

Możemy przekazywać dane osobowe stronom trzecim spoza Podmiotu przetwarzającego, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych lub na żądanie sądu w postępowaniu sądowym.

 

8. JAKIE TY MASZ PRAWA?

8.1. Jak można się z nami skontaktować?

E-mailem pod adresem zamowienia@4camping.pl lub na adres naszej siedziby.

8.2. Kiedy zapytanie zostanie rozpatrzone?

Odpowiemy najpóźniej w ciągu miesiąca. Jeśli ujawnienie informacji zagroziłoby prywatności innych osób lub jeśli ujawnienie byłoby nieproporcjonalne do ryzyka lub kosztów ujawnienia, możemy nie być w stanie spełnić tego wymogu. Aby pomóc nam w przetworzeniu wniosku, może być konieczne zweryfikowanie tożsamości użytkownika. W przypadku ponownego żądania Administrator jest uprawniony do pobrania stosownej opłaty za kopię Danych Osobowych.

Prawo dostępu 

 • potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika

 • informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach, którym są one ujawniane, okresie przetwarzania, istnieniu prawa do żądania od administratora wykonania jednego z praw wymienionych poniżej

 • jeżeli nie będzie to miało negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób, kopię danych osobowych.

Prawo do naprawy 

 • żądania sprostowania niedokładnych danych osobowych

 • niektóre informacje możesz poprawić na swoim profilu użytkownika

Prawo do usunięcia danych

 • jeśli nie ma innego powodu do dalszego przetwarzania danych, usuniemy lub całkowicie zanonimizujemy dane, o które prosił użytkownik

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • jeśli użytkownik uważa, że przetwarzamy dane nieprawidłowo, zarówno pod względem powodów przetwarzania, jak i zakresu przetwarzania, prosimy o poinformowanie nas o tym

Prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych

 • Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w sprawie wniosku, poinformujemy go o wyniku, chyba że nie będzie to możliwe (np. adres e-mail, z którego do nas napisał, przestał działać).

Prawo do przenoszenia 

 • możemy ujawnić dane użytkownika, które zostały nam przekazane w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, innemu administratorowi danych na żądanie użytkownika

Prawo do sprzeciwu

 • jeśli przetwarzamy dane użytkownika w uzasadnionym interesie (np. wysyłanie newslettera do klientów) 

 • Do nas należy udowodnienie naszego uzasadnionego interesu, jeśli zgodzimy się z Tobą, zaprzestaniemy tego przetwarzania.

Prawo do wycofania zgody

 • Czy zmieniłeś zdanie? Nie szkodzi, napisz do nas. Przetwarzanie w celach marketingowych i handlowych może zostać odwołane w dowolnym momencie.

Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 • nie chcesz, by o twoim życiu decydował komputer? W pełni to rozumiemy, dlatego nie prowadzimy takiego przetwarzania.

 

9. WNIOSKI 

Niniejsze Zasady Przetwarzania Danych Osobowych mogą być zmieniane wyłącznie w formie pisemnej. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem zamowienia@4camping.pl.  

W przypadku niezadowolenia, użytkownik może w każdej chwili złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praga 7 - Holešovice (więcej na uoou.cz)

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych obowiązuje od 15 kwietnia 2022 r.